REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW na wydarzenie VI Gala Sztuk Walki „OPOLSCY WOJOWNICY” w dniu 26.06.2021 Organizowanego przez. Stowarzyszenie POLSCY WOJOWNICY, ul. Kowalska 2, 45-588 Opole na obiekcie: Hala Sportowa, ul. Kowalska 2, 45-588 Opole

 

Z uwagi na obostrzenia i zalecenia związane z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego bilety sprzedawane będę wyłącznie drogą internetową. Niektóre sektory i miejsca zostaną wyłączone ze sprzedaży całkowicie a inne udostępniane będą sukcesywnie.

 1. Internetową dystrybucję karnetów i biletów na VI Galę Sztuk Walki „OPOLSCY WOJOWNICY” na zlecenie Stowarzyszenia POLSCY WOJOWNICY obsługuje visualnet.pl z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wyszyńskiego 19, adres e-mail: michal.kuchar-ski@visualnet.pl. Wszelkie sprawy związane z kupnem biletów na VI Galę Sztuk Walki „OPOLSCY WOJOWNICY” rozpatrywane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem kontaktu e-mail: bilety@galasztukwalki.pl.
 1. Sprzedaż internetowa odbywa się poprzez stronę internetową bilety.galasztukwalki.pl. Po zakupie wysłany zostanie bilet elektroniczny. 
 1. Użytkownik dokonując zamówienia internetowego w systemie rezerwacji internetowej wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych, które zostaną wprowadzone do systemu rezerwacji internetowej.
 1. Dane osobowe przekazane przez użytkowników poprzez system rezerwacji internetowej bilety.galasztukwalki.pl przetwarzane są przez operatora systemu rezerwacji internetowej visualnet.pl wyłącznie w celu wysłania zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w jakichkolwiek celach z wyjątkiem Stowarzyszenia POLSCY WOJOWNICY, które jest organizatorem wydarzenia, jeśli zajdzie taka konieczność.
 1. Każdy użytkownik dokonujący kupna biletu na stronie internetowej bilety.galasztukwalki.pl ma wgląd do swoich danych oraz może je w każdej chwili je zmienić poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielami operatora. Powierzone przez użytkowników dane są przechowywane oraz zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926. z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) i rozporządzeniu z dnia 29.04.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 1. Zaznaczając w trakcie składania zamówienia “Akceptuję regulamin”, klient oświadcza, iż zapoznał się z „Regulaminem sprzedaży biletów przez internet na wydarzenie VI Gala Sztuk Walki „OPOLSCY WOJOWNICY” i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 1. Ceny biletów 

Bilet normalny 60 – 120 zł

BILET VIP – 500 zł

 1. Informacje o terminie rozpoczęcia internetowej sprzedaży karnetów i biletów na wydarzenie VI Gala Sztuk Walki „OPOLSCY WOJOWNICY” pojawią się na stronie bilety.galasztukwalki.pl w dniu rozpoczęcia sprzedaży.
 1. Internetowa sprzedaż biletów na wydarzenie VI Gala Sztuk Walki „OPOLSCY WOJOWNICY” kończy się w dniu wydarzenia na godzinę przed jego rozpoczęciem. 
 1. Zakup biletów na wydarzenie VI Gala Sztuk Walki „OPOLSCY WOJOWNICY jest wiążący, gdy na wskazany podczas procesu dokonywania transakcji adres email otrzymają Państwo potwierdzenie dokonania zakupu lub bilet elektroniczny.
 2. a) Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty Kwoty należności.
 3. b) Nieopłacenie zamówienia zostanie uznane jako odstąpienie Klienta od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 4. c) Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Biletu.
 1. Sposób płatności za złożone zamówienia: e-przelew.

Rozliczenia e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem system Przelewy24, obsługa transakcji określonych banków uzależniona jest od umów podpisywanych przez Przelewy24. Płatność realizowana przelewem musi być dokonana w ciągu 20 minut od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Po potwierdzeniu danego zamówienia poprzez naciśnięcie  przycisku „Kup Bilety” użytkownik nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych biletów przez ponowną edycję zamówienia. Chęć zakupu kolejnych biletów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia nowej transakcji.

 1. Sposoby odbioru zamówień:

BILETY: zamówione za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży należy we własnym zakresie wydrukować na kartce o formacie A4 lub okazać na telefonie. Zwrot biletów możliwy jest tylko w przypadku odwołania wydarzenia lub zmiany terminu wydarzenia. Bilety uznawane są za sprzedane w momencie odnotowania wpłaty za zamówienie w naszym systemie.

 1. Postępowanie reklamacyjne:
 2. a) Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 3. b) Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną za pośrednictwem kontaktu e-mail: bilety@galasztukwalki.pl.
 4. c) Organizator imprezy rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
 5. d) Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Organizator imprezy podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia. 
 6. e) Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bieżących modyfikacji obowiązującego Regulaminu.